Kontakt

E-shop: VOTOGO.eu


Adresa odberného miesta a predajne:

VOTOGO.eu

Okružná 18

058 01 Poprad

Pondelok-Piatok: Na objednávku

Sobota - Nedeľa /Sviatky: Na objednávku


Zákaznícky servis:

Pondelok - Piatok: 8:00 - 18:00


Automatické potrvdenie objednávky:

Pondelok - Nedeľa: 00 - 24Email: 
info.votogo@gmail.com

Telefón: +421 0903 024 710

Zodpovedný pracovník: Mgr. Denisa Vošvrdová

________________________________________________________________________


Fakturačná adresa:

Obchodné meno: Reve Cosmetique SK s.r.o.

IČO: 31625673

DIČ: 2020456108

IČ DPH: SK2020456108

Sídlo: Tatranská 13, 974 01 Banská Bystrica

Prevádzka: Okružná 18, 058 01 Poprad

________________________________________________________________________________________


Bankové spojenie

Fio banka, a. s.


Pre platbu v EUR:


č.ú.: 2301853153/8330
IBAN : SK22 8330 0000 0023 0185 3153
BIC: FIOZSKBAXXX


Pre platbu v CZK:


č.ú.: 2201853164/2010

IBAN: SK69 8330 0000 0022 0185 3164

BIC: FIOZSKBAXXX


Firma je zapísaná v OR OS Banská Bystrica | oddiel: Sro | Vložka číslo: 2589/S

___________________________________________________________________


Orgán dozoru

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1  
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 051/772 15 97
fax č. 051/772 15 96